Припой

 

BrazeTec

  Бизнес линията на Umicore – Brazetec е водещ производител на висококачествени твърди и меки припой, пасти и флюсове. Материалите на BrazeTec са широко използвани при производството на широка гама продукти, от лесни ежедневни обекти до висококачествени инструменти и големи индустриални продукти. Продуктите на BrazeTec са използвани и в инсталационният инжинеринг (газ, отопление, климатизация, хладилни инсталации, водопровод и др.).  Фабриките на фирмата са разположени в Германия, Италия, САЩ и Бразилия.
 Използвайки дългогодишният си опит и експертни познания запояващите процеси в специфични сектори в индустрията, BrazeTec сами разработват решения по индивидуалните изисквания на клиенти и изработват техника за спойки на метали и твърди метали и керамики.

 Наименование  

Опаковка

 Състав %

Работна
t0 

 Cu

Ph

Ag

Zn

Sn

Al

Si

Ni

Selfos S94

 1кг.

93.8

6.2

 

 

 

760

S2 

 1кг.

91.7

6.3

2

 

 

740

S5

 1кг.

89

6.3

5

 

 

700

S15

 1кг.

80

5

15 

 

 

700

Comet 2009u

 1кг.

44

 

 

 

 

810

Comet 3076u

 1кг.

36

 

 

 

 

740

Comet 4076u 

 1кг.

30

 

 

 

 

690

Флюс H паста

 1кг.

 

 

 

 

 

 

Флюс D21

 1кг.

 

 

 

 

 

 

Припой за алуминий L88/12

 1кг.

 

 

 

 

 

88

12

 

590

Флюс за алуминий F30/70

 1кг.

 

 

 

 

 

 

BrazeTec 60/40

 1кг.

60

 

 

ост.

 

 

0.2

 

900

BrazeTec 48/10

 1кг.

48

 

 

ост.

 

 

0.2

10

910

BrazeTec 3 мек припой

250гр.

3

 

 

 

97

 

 

 

250

Припоенапаста Дегуфит 3000

70гр.

3

 

 

 

97

 

 

 

250

Флюс за мек прип. Soldaflux 7000

70гр.

 

 

 

 

 

<400

Флюс RS

 1кг.

 

 

 

 

 

 

Абразивна тъкан

 

 

 

 

 

 

 

Термозащитна тъкан