Стойки

НОРДТЕХНИК - СТОЙКИ ЗА КЛИМАТИЦИ

  A B Kg.  Материал
 390 430 ≤200 Нераждавейка
 490 550 ≤280 Нераждавейка
 390 400 ≤200  Стомана
 490 550 ≤280  Стомана
Подова Стойка

350

PVC подови
стойки

450

PVC подови
стойки