ПРОМОЦИЯ

НОРДТЕХНИК - ПРОМОЦИЯ

СПЕЦИАЛНО ПРАЗНИЧНО ПРЕЛОЖЕНИЕ !!!
ВЕСЕЛИ ПРЗНИЦИ
brema15 mini  
Ледогенератор за люспест
лед BREMA GB1555
Капацитет: 150кг./24ч.
  Иноксова хладилна
витрина за риба върху
лед