Специализирана хладилна витрина за риба
Кратко описание: Специализирана хладилна витрина за риба върху лед с компресор.