Конвектомат HIGH TECH ел. с TFT 7" дигитално управление за 6 тави GN1/1
Кратко описание: Конвектомат HIGH TECH ел. с TFT 7" дигитално управление за 6 тави GN1/1 ЦЕНА 9800ЛВ С ВКЛ. ДДС ПРОМОЦИЯ : 6441.46 ЛВ. С ДДС.
Конвектомат ел. с механично управление и ръчно овлажняване за 4 тави GN1/1
Кратко описание: Конвектомат ел. с директна пара, електромеханичен за 4 тави GN 1/1 ПРОМОЦИЯ 1895.45ЛВ. С ВКЛ. ДДС
Конвектомат ел. с директна пара и грил за 4 тави GN1/1 PIRON
Кратко описание: Конвектомат ел. с директна пара и грил, електромеханичен за 4 тави GN1/1 ПРОМОЦИЯ 2199.00ЛВ. С ВКЛ. ДДС
Конвектомат ел.за 4 тави GN1/1 PIRON
Кратко описание: Конвектомат ел. готварски с директна пара и механичен контрол за 4 тави 1/1 GN ПРОМОЦИЯ 2015.38ЛВ С ВКЛ. ДДС
Конвектомат ел. с директна пара дигитален контрол с 99 програми за 4 тави GN 1/1 PIRON
Кратко описание: Конвектомат ел. с директна пара, дигитален контрол с 99 програми за 4 тави GN1/1 ПРОМОЦИЯ 2951.13ЛВ. С ВКЛ. ДДС
Конвектомат ел. с директна пара дигитален контрол с 99 програми за 4 тави GN 1/1 PIRON
Кратко описание: Конвектомат ел. с директна пара, дигитален контрол с 99 програми за 4 тави GN1/1 ПРОМОЦИЯ 2722.52ЛВ. С ВКЛ. ДДС
Първокласен парен конвектомат 10 тави EN 600X400 или GN 1/1
Кратко описание: Първокласен парен конвектомат 10 тави EN 600X400 или GN 1/1 ПРОМОЦИЯ : 6943.67 ВКЛ. ДДС