Капилярни Тръби

НОРДТЕХНИК - Капилярни тръби

 

КАПИЛЯРНИ ТРЪБИ
КАПИЛЯРНИ ТРЪБИ

Външен диаметър
mm.

Вътрешен диаметър
mm.

Дебелина
mm.

1.83

0.660

0.584

 1.83

0.711

0.558

 2.06

0.787

0.635

 2.06

0.838

0.609

 2.21

0.914

0.648

 2.21

0.991

0.609

 2.36

1.07

0.648

 2.46

1.17

0.635

 2.51

1.24

0.635

 2.69

1.37

0.660

 2.84

1.5

0.673

 3.18

1.63

0.775 

 3.18

1.78

0.699

 3.18

1.91

0.635

 3.68

2.03

0.826