Многократни Бутилки

ФРЕОН В МНОГОКРАТНИ БУТИЛКИ

 

СЕРТИФИЦИРАНИ НЕМСКИ ФРЕОНИ В МНОГОКРАТНИ БУТИЛКИ
SOLKANE®

ФРЕОН R134a
12.5 kg.
ФРЕОН R22 - ЗАБРАНЕН
12.4 kg.
ФРЕОН R404a
9.9 kg.
   
 
ФРЕОН R407c
11.4 kg.
ФРЕОН R410a
10.5 kg
ФРЕОН R507a
 
   
 ПРЕДСТАВИТЕЛ 

При закупуването на многкратна бутилка с фреон, връщайки празната, следващият път заплащате само цената на фреона.